Medij vjere

Autor(i)

  • Davor Džalto

Ključne riječi:

digitalna slika, fantazija, individua, osoba, ikona, zajednica

Sažetak

Suvremeni masovni mediji izazov su za poslanje Crkve u suvremenom društvu. Oni izazivaju mnoga pitanja na koja je potrebno dati odgovor: Kako koristiti medije? Mogu li mediji prikladno prenijeti kršćanski nauk, obrede, različite izraze vjere, i u kojoj mjeri? Ovaj rad usmjerava se ponajprije na logiku suvremenih digitalnih slika i na njihove antropološke posljedice. Bavi se i širim pitanjem samog medija slike, njegova značenja, mjesta i uloge koju ima u kršćanskoj antropologiji i ontologiji. Nakon utvrđivanja razlika između različitih tipova slika (i njihovih različitih antropoloških implikacija), rad završava kratkom analizom pitanja o postojanju optimalnog medija za priopćavanje kršćanske vjere te, ako takav postoji, koji bi to bio.

Objavljeno

2018-06-15