Odgoj za katoličku ekopedagogiju s posebnim naglaskom na vjerski odgoj srednjoškolaca u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske

Autor(i)

  • Mihael Prović Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ključne riječi:

hrvatski srednjoškolski odgojno-obrazovni sustav, vjeronauk, ekologija, ekoteologija, (katolička) ekopedagogija

Sažetak

Konstantnim razvojem suvremenoga društva čovjek se sve više
brine oko napretka i usavršavanja raznih tehničkih, tehnoloških i
drugih disciplina, pritom ne mareći što iscrpljuje prirodne resurse,
uništava prirodu i zagađuje okoliš. Katolička Crkva svojom ekopedagogijom
već desetljećima, na razne načine, pokušava razvijati ekološku
svijest svih svojih vjernika, posebno srednjoškolaca, kako bismo
vjerskim odgojem i obrazovanjem postali svjesni opasnosti koja bi
nas jednog dana mogla zadesiti zbog neodgovornog ponašanja prema
prirodi, koja je osnovno i jedino stanište ljudskog roda. Autor u
radu prikazuje mogućnosti ekološkog osvješćivanja srednjoškolaca
preko teološkoga i pedagoškog vida vjeronaučne nastave. Referirajući
se na društveno-humanistički pristup odgoja i obrazovanja, prema
dokumentu Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje
te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, autor proučava
sadržaj katoličkog vjerskog odgoja u dokumentu Plan i program
katoličkog vjeronauka za četverogodišnje srednje škole, te razmatra
mogućnosti i utjecaj vjeronaučne nastave pri razvijanju senzibilnosti
srednjoškolaca za ekološke teme i odgovoran odnos prema očuvanju
prirode, njezinih resursa i čistoće okoliša. Autor predlaže nove pedagoške
principe u tumačenju uloge katoličke ekopedagogije i izbora
njezinih sadržaja, ciljeva i metoda odgoja u vjeronaučnoj nastavi.

Broj časopisa

Rubrika

Articles