[1]
Garmaz, J. 2018. Teolog laik u Crkvi i društvu. Zbornik radova međunarodnog teološkog skupa KBF-a u Splitu. 9, 1 (svi. 2018), 251–272.