[1]
Da-Don, K. 2021. Židovski narod između iseljavanja i useljavanja . Zbornik radova međunarodnog teološkog skupa KBF-a u Splitu. 25, 1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020) (velj. 2021).