[1]
Mąkosa, P. 2021. Poljska između iseljavanja i useljavanja, u kontekstu Crkve. Zbornik radova međunarodnog teološkog skupa KBF-a u Splitu. 25, 1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020) (velj. 2021), 581–596.