Da-Don, K. (2021). Židovski narod između iseljavanja i useljavanja . Zbornik Radova međunarodnog teološkog Skupa KBF-a U Splitu, 25(1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020). Preuzeto od https://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/505