Mąkosa, P. (2021). Poljska između iseljavanja i useljavanja, u kontekstu Crkve. Zbornik Radova međunarodnog teološkog Skupa KBF-a U Splitu, 25(1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020), 581–596. Preuzeto od https://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/512