Da-Don, Kotel. 2021. „Židovski Narod između Iseljavanja I Useljavanja“. Zbornik Radova međunarodnog teološkog Skupa KBF-a U Splitu 25 (1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020). https://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/505.