Da-Don, K. (2021) „Židovski narod između iseljavanja i useljavanja “, Zbornik radova međunarodnog teološkog skupa KBF-a u Splitu, 25(1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020). Dostupno na: https://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/505 (Pristupljeno: 22listopad2021).