Mąkosa, P. (2021) „Poljska između iseljavanja i useljavanja, u kontekstu Crkve“, Zbornik radova međunarodnog teološkog skupa KBF-a u Splitu, 25(1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020), str. 581–596. Dostupno na: https://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/512 (Pristupljeno: 17lipanj2021).