Mąkosa, P. „Poljska između Iseljavanja I Useljavanja, U Kontekstu Crkve“. Zbornik Radova međunarodnog teološkog Skupa KBF-a U Splitu, sv. 25, izd. 1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020), veljača 2021., str. 581-96, https://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/512.