Masovni medij kao predmet evangelizacije evangelizacije u teološkoj perspektivi apostolske pobudnice Evangeli Gaudium

  • Jaroslaw Krzewicki
  • Mirna Čudić

Abstract

Sredstvima društvenog priopćavanja autor pristupa s gledišta evangelizacije, budući da sredstva ne samo da prenose poruku nego se po njima susreću osobe. Ta sredstva, smatra autor, premda nisu bez opasnosti po suvremenog čovjeka jer ga dovode do sve većeg otuđenja, ipak nisu kriva sama po sebi, jer je uvijek čovjek onaj koji se njima služi. Stoga je nužno i u sredstva društvenog priopćavanja uvesti evangelizaciju, a to nije drugo doli trajni poziv na obraćenje, kako Crkvi u cjelini tako i svakom pojedinom kršćaninu. Taj poziv uključuje i svijest o poslanju naviještanja Radosne vijesti i na novom području što ga stvaraju nova sredstva društvene komunikacije, tzv. “digitalnom kontinentu”. A koliko će poslanje biti uspješno ovisit će s koliko će radosti i životnog svjedočanstva kršćani biti prisutni na novom “kontinentu”.

Published
2018-06-15
How to Cite
KRZEWICKI, Jaroslaw; ČUDIĆ, Mirna. Masovni medij kao predmet evangelizacije evangelizacije u teološkoj perspektivi apostolske pobudnice Evangeli Gaudium. International scientific-theological symposium, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 391-402, june 2018. Available at: <http://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/449>. Date accessed: 06 dec. 2019.