Arhiva izdanja

 • Crkva između iseljavanja i useljavanja
  Svezak 25 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020) (2019)

  Crkva u svijetu, god. 55, br. 3, 305-464, Split, rujan 2020.

  25. Međunarodni teološki znanstveni skup Crkva između iseljavanja i useljavanja (2019 ; Split)
  Crkva između iseljavanja i useljavanja: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 23.-24. listopada 2019. / priredili Josip Dukić, Ante Vučković, Jadranka Garmaz, Ivica Žižić, Domagoj Runje, Ana Peroš. (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu).
  UDK 215 | ISSN 0352-400

 • Teologija i ekologija
  Svezak 24 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.54 br.3 2019) (2018)

  Crkva u svijetu, god. 54, br. 3, 305-464, Split, rujan 2019.

  24. Međunarodni znanstveni skup Teologija i ekologija (2019 ; Split)
  Teologija i ekologija: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 17.-18. listopada 2018. / priredili Ivica Žižić, Ante Vučković, Mladen Parlov, Jadranka Garmaz, Domagoj Runje, Višnja Milanović Radić. (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu).
  UDK 215 | ISSN 0352-400

 • Vjera i sport
  Svezak 23 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.53 br.3 2018) (2017)

  Crkva u svijetu. god. 53, br. 3, 341-568, Split, 2018
  23. Međunarodni znanstveni skup Vjera i sport u susretu (2016 ; Split)
  Vjera i sport u susretu: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 19.-20. listopada 2017. / priredili Ivica Žižić, Ante Vučković, Mladen Parlov, Jadranka Garmaz, Domagoj Runje (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu).
  UDK 215 | ISSN 0352-400

 • Vjera u medijima – mediji u vjeri
  Svezak 22 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.52 br.3 2017) (2016)

  Crkva u svijetu. god. 52, br. 3, 365-524, Split, 2017
  22. Međunarodni znanstveni skup Vjera u medijima – mediji u vjeri (2016 ; Split)
  Vjera u medijima – mediji u vjeri: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 20.-21. listopada 2016. / priredili Ivica Žižić, Ante Vučković, Mladen Parlov, Jadranka Garmaz, Domagoj Runje, Ana Peroš. - Split: Crkva u svijetu, Katolički bogoslovni fakultet. 
  UDK 215 | ISSN 0352-400

 • Stid. Višeznačnost jednog osjećaja
  Svezak 21 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.51 br.3 2016) (2015)

  Crkva u svijetu. god. 51, br. 3, 369-552, Split, 2016
  21. Međunarodni znanstveni skup Stid. Višeznačnost jednog osjećaja (2015 ; Split)
  Stid. Višeznačnost jednog osjećaja: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 22.-23. listopada 2015. / priredili Nikola Bižaca, Ante Vučković, Mladen Parlov, Jadranka Garmaz, Domagoj Runje, Ivana Župa. - Split: Crkva u svijetu, Katolički bogoslovni fakultet, 2016. 
  UDK 215 | ISSN 0352-400

 • Laička država - religija - Crkva: od ideologizirane neutralnosti do prostora dijaloškog suživota
  Svezak 20 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.50 br.3 2015) (2014)

  Crkva u svijetu, god. 50, br. 3, 393-536, Split, 2015.
  20. Međunarodni znanstveni skup Laička država - religija - Crkva: od ideologizirane neutralnosti do prostora dijaloškog suživota (2014 ; Split)
  Laička država - religija - Crkva: od ideologizirane neutralnosti do prostora dijaloškog suživota: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 23.-24. listopada 2014. / priredili Nikola Bižaca, Ante Vučković, Mladen Parlov, Jadranka Garmaz, Domagoj Runje, Ana Peroš. - Split: Katolički bogoslovni fakultet.
  UDK 215 | ISSN 0352-400

 • Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata
  Svezak 19 Br. 1 (2013)

  19. Međunarodni znanstveni skup Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata (2013 ; Split)

  Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 24.-26. listopada 2013. / priredili Nikola Bižaca, Mladen Parlov. - Split: Crkva u svijetu, Katolički bogoslovni fakultet, 2013. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 47)

  ISBN 978-953-256-070-1

 • Antropološka i religiozna dimenzija žrtve
  Svezak 18 Br. 1 (2012)

  18. Međunarodni znanstveni skup Antropološka i religiozna dimenzija žrtve (2012 ; Split)

  Antropološka i religiozna dimenzija žrtve: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 25.-26. listopada 2012. / priredili Nikola Bižaca, Jadranka Garmaz. - Split: Crkva u svijetu, 2013. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 41)

  ISBN 978-953-256-059-6

 • Teologija, lijepo i umjetnost
  Svezak 17 Br. 1 (2011)

  17. Međunarodni znanstveni skup Teologija, lijepo i umjetnost (2011 ; Split)

  Teologija, lijepo i umjetnost: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 20.-21. listopada 2011. / priredili Nikola Bižaca, Jadranka Garmaz. - Split: Crkva u svijetu, 2012. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 36)

  ISBN 978-953-256-052-7

 • Fenomen savjesti
  Svezak 16 Br. 1 (2010)

  16. Međunarodni znanstveni skup Fenomen savjesti (2010 ; Split)

  Fenomen savjesti: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 21.-22. listopada 2010. / priredili Nikola Bižaca, Josip Dukić, Jadranka Garmaz. - Split: Crkva u svijetu, 2011. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 33)

  ISBN 978-953-256-042-8

 • Kršćanstvo i evolucija
  Svezak 15 Br. 1 (2009)

  15. Međunarodni znanstveni skup Kršćanstvo i evolucija (2009 ; Split)

  Kršćanstvo i evolucija: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 22.-23. listopada 2009. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2010. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 32)

  UDK 575.8:234.2 (063) | ISBN 978-953-256-038-1

 • Vlast i autoritet - društveni i crkveni vidovi
  Svezak 14 Br. 1 (2008)

  14. Međunarodni znanstveni skup Vlast i autoritet - društveni i crkveni vidovi (2008 ; Split)

  Vlast i autoritet - društveni i crkveni vidovi: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 23.-24. listopada 2008. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2008. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 29)

  UDK 321.011, 261.7 | ISBN 978-953-256-030-5

 • Teologija i Crkva u procesu europske integracije
  Svezak 13 Br. 1 (2007)

  13. Međunarodni znanstveni skup Teologija i Crkva u procesu europske integracije (2007 ; Split)

  Teologija i Crkva u procesu europske integracije: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 25.-26. listopada 2007. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2008. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 28)

  UDK 261.7 (4-67 EU) 322 (4-67 EU) | ISBN 978-953-256-022-0

 • Objava, objave i ukazanja
  Svezak 12 Br. 1 (2006)

  12. Međunarodni znanstveni skup Objava, objave i ukazanja (2006 ; Split)

  Objava, objave i ukazanja: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 26.-27. listopada 2006. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2007. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; knj. 24)

  UDK 248.2 (063) (082) | ISBN 978-953-256-012-1

 • Kršćanstvo i zdravlje
  Svezak 11 Br. 1 (2005)

  11. Međunarodni znanstveni skup Kršćanstvo i zdravlje (2005 ; Split)

  Kršćanstvo i zdravlje: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 20.-21. listopada 2005. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2006. -412 str.; - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija 18)

  UDK 23/28: 613> (063), 613:2>(063) 261: 6 (063) | ISBN 953-6151-99-5

 • Govor o Bogu jučer i danas
  Svezak 10 Br. 1 (2004)

  10. Međunarodni znanstveni skup Govor o Bogu jučer i danas (2003 ; Split)

  Govor o Bogu jučer i danas: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 21.-22. listopada 2004. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2005. -332 str.; - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija 17)

  UDK 211.2 (063) 231 (063) | ISBN 95-6151-89-8

 • Mjesto i uloga teologije u Crkvi i društvu
  Svezak 9 Br. 1 (2003)

  9. Međunarodni znanstveni skup Mjesto i uloga teologije u Crkvi i društvu (2003 ; Split)

  Mjesto i uloga teologije u Crkvi i društvu: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 23.-24. listopada 2003. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2004. -336 str.; 22 cm. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija 16)

  UDK 215 (063) 261.6 (063) | ISBN 953-6151-62-6

 • Kršćani i politika
  Svezak 8 Br. 1 (2002)

  8. Znanstveni skup Kršćani i politika (2002 ; Split)

  Kršćani i politika: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 24.-25. listopada 2002. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2003. -256 str.; 22 cm. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija 14)

  UDK 261.6 (063) 327: 28 (063) | ISBN 953-6151-72-3

 • Osobna i društvena dimenzija grijeha
  Svezak 7 Br. 1 (2001)

  7. Znanstveni skup Osobna i društvena dimenzija grijeha (2001 ; Split)

  Osobna i društvena dimenzija grijeha: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 25.-26. listopada 2001. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2002. -280 str.; 22 cm. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija 12)

  UDK 241.4 (063) 233.1/.2(063) | ISBN 953-6151-62-6

 • Kršćanska nada na početku novog stoljeća
  Svezak 6 Br. 1 (2000)

  6. Znanstveni skup "Kršćanska nada na početku novoga stoljeća" (2000; Split)

  Kršćanska nada na početku novoga stoljeća: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 27. listopada 2000./ priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 2001. - 208 str. : ilustr.; 22 cm. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 11)

  UDK 241.512 (063) | ISBN 953-6151-56-1

 • Iskustvo vjere danas
  Svezak 5 Br. 1 (1999)

  5. TEOLOŠKI simpozij Iskustvo vjere danas (1999; Split)

  Iskustvo vjere danas: zbornik radova teološkog simpozija, Split 22. listopada 1999./ priredili Nediljko Ante ANčić i Nikola Bižaca. Split: Crkva u svijetu, 2000. - 172 str. : 22 cm. - (Biblioteka Crkve u svijetu. teologija: 10)

  UDK 234.2 (063)(082) | ISBN 953-6151-49-9

 • Crkva između proročkog poslanja i konformizma
  Svezak 4 Br. 1 (1998)

  4. teološki simpozij Crkva između proročkog poslanja i konformizma (1998; Split)

  Crkva između proročkog poslanja i konformizma: zbornik radova teološkog simpozija, Split, 23. listopada 1998./priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. -  Split: Crkva u svijetu, 1999. - 160. str. : 22 cm. - (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija : 9)

  UDK 239 (063)(082) | ISSBN 953-6151-43-X

 • Pristupi umiranju i smrti
  Svezak 3 Br. 1 (1997)

  Teološki simpozij pristupi umiranju i smrti (3; 1997; Split)

  Pristupi umiranju i smrti: zbornik radova teološkog simpozija [održanog 22. listopada 1997. godine u Splitu] / priredili Nedjeljko A. Ančić i Nikola Bižaca. Split: Crkva u svijetu, 1999. 136 str. ; 21 cm. - (biblioteka Crkve u svijetu. Teologija; 7)

  UDK 237 | ISBN 953-6151-37-5

 • Crkva u uvjetima modernog pluralizma
  Svezak 2 Br. 1 (1996)

  Zbornik radova teološkog simpozija o pluralizmu
  Teološki simpozij Crkva u uvjetima modernoga pluralizma (1996 ; Split)
  Crkva u uvjetima modernog pluralizma: zbornik radova Teološkog simpozija: Split 23. 10. 1996. / priredili Nedjeljko A. Ančić i Nikola Bižaca. - Split: Crkva u svijetu, 1998. - 109. str.; 21 cm. (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija; 5)
  UDK 261.7/8. | ISBN 953-6151-29-4 

 • Koncil u Hrvatskoj
  Svezak 1 Br. 1 (1995)

  UDK 262.5(497.5)(082)
  KONCIL u Hrvatskoj : zbornik radova teološkog simpozija u povodu 30. obljetnice Drugoga vatikanskog sabora / [glavni 1 odgovorni urednik Nedjeljko A. Ančić] - Split: Crkva u svijetu. 1996. -152 str. : 22 cm. (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 4)
  Simpozij je održan u Splitu 25. 10. 1995 godine. - Predgovor: str. 5-6. - Summaries.
  ISBN 953-6151-25-1