Važnost korištenja novijih sredstava komunikacije u Katehizaciji i odgoju mladih za etiku komunikacije

  • Marijo Volarević
  • Mihael Prović

Abstract

U ovom radu nastojat ćemo u četiri poglavlja promišljati o važnosti korištenja medija i novijih sredstava komunikacije u katehizaciji i odgoju mladih, imajući pritom u vidu dva cilja. Prvi je prikazati na koji način katehizacijska i evangelizacijska poruka Crkve preko novijih sredstava komunikacije može biti prepoznatljivija i razumljivija mladima; drugi nastoji ukazati na važnost odgoja mladih za usvajanje etičkih načela komunikacije kako bi i sami mogli postati prenositeljima nove evangelizacijske poruke. U prvom dijelu rada ukratko ćemo se osvrnuti na odnos Crkve prema sredstvima društvene komunikacije i pozitivnim promjenama koje su se dogodile osobito nakon Drugoga Vatikanskog koncila. U drugom dijelu nastoji se prikazati kakav je to “suvremeni mozaik lica Katoličke Crkve” orisan kroz dijalog i komunikaciju Crkve sa svijetom. U trećem dijelu govori se o mogućnostima dvosmjerne komunikacije između Crkve i mladih, koja se događa na način da izvor informacije (Crkva) šalje poruku primatelju (mladi) koju kroz prijenosnike (sredstva komunikacije) kodira; na kraju se dobiva povratna dekodirana poruka (‘feedback’ mladih) izvoru informacije (Crkvi). Riječ je o dvosmjernoj komunikaciji u kojoj mladi, dekodirajući poruku i šaljući povratnu informaciju, komuniciraju sa Crkvom. Na taj način mladi nisu samo pasivni primatelji nego aktivni sudionici komunikacije. Zbog toga se u četvrtom dijelu govori o važnosti i potrebi odgoja mladih za etiku komunikacije kako bi i sami mogli postati evangelizatorima u svijetu novih tehnologija i tzv. novoga “digitalnog kontinenta”, u kojem su mladi više “urođenici” negoli “pridošlice”.

Published
2018-06-15
How to Cite
VOLAREVIĆ, Marijo; PROVIĆ, Mihael. Važnost korištenja novijih sredstava komunikacije u Katehizaciji i odgoju mladih za etiku komunikacije. International scientific-theological symposium, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 501-522, june 2018. Available at: <http://ojs.kbf.unist.hr/index.php/simpozij/article/view/455>. Date accessed: 14 dec. 2019.