Briga za zajedničku kuću

Autor(i)

  • Mladen Parlov Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Sažetak

Pitanje okoliša postalo je jedno od najprisutnijih i najizazovnijih
tema u suvremenom društvu. Njime se bave eko-aktivisti, ekonomisti,
političari, mediji, crkvenjaci, ukratko gotovo svi. Suvremeni
mediji, posebno u svojim digitalnim oblicima i izdanjima, doista su
sveli svijet na „globalno selo“, tako da određena pitanja u tren oka
postaju globalna. A dojam je kako je upravo pitanje okoliša jedno od
najzastupljenijih. Naravno da nije isključeno kako neka od tih globalnih
pitanja, uključujući i pitanje okoliša, nameću skriveni centri
moći zbog vlastitih probitaka i ciljeva. No, bez obzira na javne ili tajne
agende, skrivenih ili poznatih centara moći, pitanje zaštite okoliša
pitanje je kojim se mora baviti i katolička teologija.

Objavljeno

2020-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Articles