Životinje – Božje blago, a ne hrana ljudi. Zoologija u Post 1 i njezini imperativi

Autor(i)

  • Miljenka Grgić Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ključne riječi:

Postanak 1, životinje, neživa priroda, bogolikost, upravljanje

Sažetak

Studija izlaže zoologiju u Post 1, analizirajući ključne termine,
izraze i tvrdnje. Studija pokazuje da Post 1 inzistira na statusu
životinja kao živih bića, jamči im zasebni prostor u ekosustavu i
povezuje njihovu svrhu i ulogu s neživom prirodom, a ne s čovjekom.
Nadalje, studija otkriva da je stvaranje bogolikih ljudi u Post 1 dio
Božje skrbi o životinjama. Ljudi su stvoreni bogoliki da budu dobri
pastiri Božjeg blaga, da životinjama upravljaju prema božanskim
zakonima i štite njihova prava i egzistenciju, a ne da njima proizvoljno
gospodare. Osim toga, studija dokazuje da je ljudska zadaća u Post
1 realna i predstavlja moralni imperativ.

Objavljeno

2020-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Articles