“Pitanje okoliša” u perspektivi teološke antropologije

Autor(i)

  • Giovanni Ancona Teološki fakultet Papinskog sveučilišta Urbaniana

Ključne riječi:

okoliš, teološka antropologija, teologija stvaranja, odgovornost

Sažetak

Članak donosi temeljno teološko promišljanje o temi okoliša“ u
kontekstu teološke antropologije. Nakon uvoda i sustavnog iznošenja
ključnih teoloških doprinosa (J. Moltmann, Ch. Boureux) članak
se dotiče nekih točaka koje nužno proizlaze iz teološkog promišljanja
nauka o stvaranju u odnosu prema “pitanju okoliša”: ispitati odnos
između čovjeka i stvorenoga svijeta (epistemološki obzor), na djelotvorniji
se način usredotočiti na zamisao o stvaranju kao povijesnom
i spasenjskom događaju (teološki obzor), ustrajati na pastoralnosti
stvorenoga iz perspektive čovjeka (antropološki obzor), u žarište staviti
zamisao o stvorenom svijetu kao daru i njegovu odnosu prema
ljudskom zalaganju (kulturološki obzor), naglasiti etiku odgovornosti
prema stvorenome svijetu (etičko-moralni obzor), vratiti smisao
nedjeljnoga „počinka“ u kontekstu stvaranja (eshatološki obzor).

Objavljeno

2020-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Articles