Božja nježnost u svim stvorenjima: temeljna misao enciklike pape Franje Laudato sì

Autor(i)

  • Dirk Ansorge Filozofsko-teološka visoka škola, Sankt Georgen, Frankfurt, Njemačka

Ključne riječi:

papa Franjo, enciklika Laudato sì, teologija stvaranja, ekologija, ekonomija, siromaštvo

Sažetak

Enciklika pape Franje Laudato sì, objavljena 2015. godine, orijentir
je suvremenoga doktrinarnog učenja o stvaranju. U radu se
sažimlju osnovni pojmovi teksta u sedam koraka. Polazište je pregled
hitnih izazova koji kršćanska teologija o stvaranju lica doživljava
u osvit 21. stoljeća. U tom kontekstu, drugi korak opisuje teološki i
pastoralni cilj enciklike. Stoga sljedeći korak razjašnjava odnos između
suvremenih “znakova vremena” i doktrinarnog učenja u enciklici.
Četvrti korak opisuje Papin koncept sveobuhvatnog pristupa izazovima
u gospodarstvu, politici i okolišu. U tom smislu, peti korak skicira
Papinu kritiku tzv. „tehnokratske paradigme“. Dok šesti korak
opisuje njegovu koncepciju temeljne veze i univerzalne solidarnosti
svih stvorenja, posljednji korak razotkriva pojam Božje “nježnosti”,
koja je ključna za Papino teološko rasuđivanje o stvaranju i njegovoj
duhovnosti.

Objavljeno

2020-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Articles