Nacrt ekološke duhovnosti prema enciklici Laudato sì pape Franje

Autor(i)

  • Mladen Parlov Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ključne riječi:

papa Franjo, enciklika Laudato sì, ekološko obraćenje, ekološka duhovnost, stvorenje

Sažetak

Na tragu enciklike pape Franje Laudato sì, koja govori o brizi
za Zemlju kao zajednički dom svih ljudi, autor nudi nacrt ekološke
duhovnosti. Početak ispravne ekološke duhovnosti je ekološko obraćenje,
koje nije drugo doli obnovljena svijest kako se iz naše vjere i
susreta s Isusom Kristom treba mijenjati i naš odnos prema svijetu
koji nas okružuje. Ekološko obraćenje treba pomoći vjernicima da
iznova i na ispravan način razviju svijest o vlastitoj stvorenosti, o vlastitoj
uronjenosti u svijet stvorenja s kojima su međusobno povezani.
Ispravan ekološki stav dovest će do nutarnje ravnoteže u samom
čovjeku, do solidarne ravnoteže s drugima, do prirodne ravnoteže sa
svim živim bićima te do duhovne ravnoteže s Bogom. Ekološka svijest
može pomoći ne samo očuvanju okoliša, što se nameće kao jedan od
temeljnih ciljeva, nego i do promjene ponašanja koja može podići kvalitetu
življenja, kako pojedinca tako i obitelji. Ekološka duhovnost na
nov način shvaća i živi sakramente, kao sredstva spasenja i posvećenja,
budući da se u sakramentima Bog služi vidljivom materijom kako
bi priopćio svoju (nevidljivu) milost. Ekoduhovnost poziva na odgoj i
usvajanje novih stavova u životu suvremenih kršćana, koji im trebaju
pomoći na ispravan način odnositi se prema stvorenom svijetu.

Objavljeno

2020-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Articles