Svjetske konferencije ekumenskog vijeća crkava i odnos prema stvorenome (1948. - 2013.)

Autor(i)

  • Ivan Macut Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ključne riječi:

Ekumensko vijeće crkava, ekologija, stvoreni svijet, klimatske promjene, teologija stvaranja

Sažetak

Rad uz uvod i nekoliko zaključnih misli ima dva poglavlja. U
prvom poglavlju pod naslovom Ukratko o nastanku i radu Ekumenskog
vijeća crkava u nekoliko poteza donosimo nastanak ovog važnog
Vijeća na globalnoj razini te donosimo i popis svih deset svjetskih konferencija
koje su održavane od 1948. do 2013. godine. Drugo poglavlje
rada ima naslov Tematika odnosa prema stvorenome na svjetskim
konferencijama Ekumenskog vijeća crkava. U njemu se govori o glavnim
ekološkim temama, naglascima, poticajima i upozorenjima na
pojedinim svjetskim konferencijama Ekumenskog vijeća crkava. Svjetska
ekumenska asembleja u Seulu 1990. godine dala je odlučujući
poticaj za bavljenje ekološkom tematikom, a prvi put Ekumensko
vijeće crkava izravno o stvorenom svijetu i ekologiji govori na Sedmoj
svjetskoj skupštini u Canberri 1991. godine. Naravno, i Osma svjetska
skupština u Harareu 1998. godine, Deveta u Porto Alegreu 2006.
te, naposljetku, Deseta svjetska skupština u Busanu 2013. godine
bave se u jednom dijelu više ili manje istom tematikom. Pri kraju rada
donijeli smo i Izjavu o klimatskoj pravdi Izvršnog odbora Ekumenskog
vijeća crkava iz 2016. godine.

Objavljeno

2020-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Articles