Sakramenti i zdravlje. Deset teza o odnosu sakramenata i zdravlja

Autor(i)

  • Ante Mateljan

Ključne riječi:

tumačenje, odnosa, sakramenta, kršćanske, čovjek, Crkva, zdravlje, stanje, boelsničko pomazanje, sakramentalni život

Sažetak

U tumačenju odnosa sakramenata i zdravlja autor polazi od temeljnih postavki kršćanske teološke antropologije, koja u čovjeku otkriva osobu, Božje stvorenje obilježeno grješnošću i pozvano na zajedništvo sa svojim Stvoriteljem. Nakon što je ukratko objašnjen pojam i značenje sakramenata, te pojam i značenje zdravlja, autor se zaustavlja na kratkom uvidu u sakramente ozdravljanja (pomirenje i pokora, bolesničko pomazanje), da bi potom prešao na obrazlaganje deset teza o odnosu sakramenata Crkve i traženja zdravlja. Sve ove teze imaju inkluzivni naglasak, a glase: Stanje je bolesno; Krist je i liječnik; Crkva je i ambulanta; sakramenti su i lijekovi; Milost je i infuzija; Sakramentalni život je i put zdravlja; Sakramenti ozdravljanja su za “akutne i kronične” bolesti; Sakramenti su i za bolest nasmrt; Sakramentalno zajednišvo s Bogom je i simpatija; Na kraju ostaje samo ljubav. Na kraju su navedena i druga pitanja koja traže teološki odgovor.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-05-15