Svezak 25 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020) (2019): Crkva između iseljavanja i useljavanja

					Pogledaj Svezak 25 Br. 1 (Crkva u svijetu, vol.55 br.3 2020) (2019): Crkva između iseljavanja i useljavanja

Crkva u svijetu, god. 55, br. 3, 305-464, Split, rujan 2020.

25. Međunarodni teološki znanstveni skup Crkva između iseljavanja i useljavanja (2019 ; Split)
Crkva između iseljavanja i useljavanja: zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 23.-24. listopada 2019. / priredili Josip Dukić, Ante Vučković, Jadranka Garmaz, Ivica Žižić, Domagoj Runje, Ana Peroš. (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Splitu).
UDK 215 | ISSN 0352-400

Objavljeno: 2021-02-12