Svezak 6 Br. 1 (2000): Kršćanska nada na početku novog stoljeća