Medijska analiza sadržaja online medija o fenomenu suvremenog iseljavanja iz Hrvatske

Autor(i)

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja analize hrvatskih online medija (web portali) o temi iseljavanja iz Hrvatske. Istraživani su koncept i slika o iseljavanju Hrvata gledani/prikazivani kroz prizmu medija u Hrvatskoj. Tema „iseljavanje iz Hrvatske” analizirana je u člancima sljedećih hrvatskih web portala: Večernji list, 24 sata i Index.hr te Deutsche Welle, međunarodnom njemačkom javnom medijskom servisu. Analiza medija provodila se od listopada 2018. do siječnja 2019. Mediji su izabrani po kriteriju čitanosti te opsega i dostupnosti medijskim publikama. Korištena je zadana matrica istraživanja podijeljena u šest kategorija gdje su se na navedenim portalima analizirali članci metodom analize diskursa. Analizom medijskog sadržaja kodirana su i kategorizirana 152 analizirana članka. Prema zadanim kategorijama istraživane su: opće značajke članaka, vrijednosna orijentacija, odnos autora prema iseljavanju i zastupljenost pojma u članku, naslovi, grafički prikazi u člancima te komentari čitatelja na članak.
Većina objavljenih tekstova o iseljavanju iz Hrvatske napisana je u negativnom kontekstu. Članci pak o pozitivnim iskustvima preseljenja i odlaska u drugu državu zaista potiču daljnje iseljavanje, odnosno neodlučne potiču na razmišljanje o opciji iseljavanja. Zaključujemo kako mediji koji djeluju u Hrvatskoj jesu pristrani pri prikazivanju teme iseljavanja, jer je vidljivo da su stavovi, odabir osoba za razgovore i citate kao i subjektivnost prisutni u većini članaka. S druge strane, svakako uočavamo i pozitivnu ulogu koju igraju mediji u hrvatskom društvu, čemu svjedoči činjenica da su mediji otvorili više ključnih društvenih tema od samih institucija i službi kojima je to u opisu posla te da svakako djeluju i kao konstruktivan društveni korektiv.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-02-12