Pastoralna skrb za hrvatske iseljenike

Autor(i)

  • Tomislav Markić Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu

Sažetak

Pastoralna skrb za hrvatske iseljenike stara je koliko su stare i migracije hrvatskih katolika ponajprije u obližnje zemlje, gdje danas žive i priznati su kao hrvatska nacionalna manjina, a zatim u posljednjih 125 godina kao skrb za iseljenike u europskim i prekomorskim zemljama. Poseban zamah pastoralna je skrb za hrvatske iseljenike doživjela europskim valom iseljavanja Hrvata u 20. stoljeću te osnivanjem Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu (Directio Nationalis Operum pro Migrationibus Croatis) 25. lipnja 1966. godine.
Nakon kratkoga povijesnoga pregleda razvoja hrvatske inozemne pastve u članku se iznose statistički podaci (stanje 31. prosinca 2018.) kao i pregled aktualnoga stanja i rasporeda pastoralnih prisutnosti po cijelome svijetu. U posljednjem dijelu članka riječ je o aktualnim izazovima i nekim posebnostima pastoralne skrbi za hrvatske iseljenike i njihove potomke.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-02-12