Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".

Author Guidelines

Znanstveni radovi prije objave prolaze dvostruku slijepu recenziju. Pristigli rad recenziraju najmanje dva neovisna recenzenta koje izabire uredništvo. Recenzenti rada ostaju nepoznati autorima i jedni drugima. Temeljem primljenih recenzija te eventualnih dopuna i ispravaka uredništvo donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada koji može biti: Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper); Prethodno priopćenje (Preliminary communication); Pregledni članak (Review) te Stručni članak (Professional paper).

Članci

##section.default.policy##

Praktična teologija

U ovom se dijelu časopisa objavljuju radovi iz praktične teologije koji ne podliježu recezentskom postupku.

Privacy Statement

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.