Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Znanstveni radovi prije objave prolaze dvostruku slijepu recenziju. Pristigli rad recenziraju najmanje dva neovisna recenzenta koje izabire uredništvo. Recenzenti rada ostaju nepoznati autorima i jedni drugima. Temeljem primljenih recenzija te eventualnih dopuna i ispravaka uredništvo donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada koji može biti: Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper); Prethodno priopćenje (Preliminary communication); Pregledni članak (Review) te Stručni članak (Professional paper).

Članci

##section.default.policy##

Praktična teologija

U ovom se dijelu časopisa objavljuju radovi iz praktične teologije koji ne podliježu recezentskom postupku.