Archives

 • Služba Božja
  Vol. 57 No. 2-3-4 (2016)

 • Služba Božja
  Vol. 57 No. 2 (2017)

 • 50 godina Službe Božje
  Vol. 50 No. 5 (2010)

  Časopis 'Služba Božja' pokrenut je 1960. godine s nakanom da bude u službi liturgijsko-pastoralne obnove koju je pokrenuo Drugi vatikanski sabor u Crkvi. Prvi broj Službe Božje pojavljuje se 1960./61. u Makarskoj. List izdaje Interdijecezanski liturgijski odbor, a uređivao ga je pok. o. Jure Radić.

 • Služba Božja
  Vol. 57 No. 1 (2017)

 • Služba Božja
  Vol. 57 No. 3 (2017)

 • Služba Božja; biti braća; svećenik; pastoral

  SB 2016/1
  Vol. 57 No. 1 (2016)