Opis sadržaja časopisa

2016-11-15

Sadržaj časopisa Služba Božja obuhvaća područje praktične teologije (liturgija, homiletika, crkveno pravo, religiozna pedagogija, katehetika, moralka, pastoralna teologija). Praktična teološka razmišljanja o društvenoj stvarnosti žele pomoći u oblikovanju crkvenoga pastoralnog života u suvremenomu svijetu.