Impressum

2017-03-23

Služba Božja, Liturgijsko-pastoralna revija

 

ISSN 0037-7074 (Tisak)

ISSN 1849-1057 (Online)

UDK 272-528(051)

 

 

Osnivač - Founder:

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja

 

Izdavač - Publisher:

Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

University of Split, Catholic Faculty of Theology in Split

 

Uredničko vijeće – Editorial Bord:

Šimun Bilokapić, Alojzije Čondić, Ivan Macut, Mario Volarević, Zvonko Pažin, Slavko Krajnc, Šimo Maršić

 

Znanstveno vijeće – Scientific Council:

Ante Akrap, Marko Babić, Ivan Bodrožić, Jure Brkan, Ante Čovo, Ante Crnčević, Šime Marović, Miljenko Odrljin, Siniša Balajić (Rim), Josef Pichler (Graz), Ivan Šarčević (Sarajevo), Ante Vučković, Marija Vugdelija

 

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief:

Ivan Macut

 

Naslovnu stranicu izradio:

Tomislav Lerotić

 

Jezični savjetnik za hrvatski jezik:

Rudolf Ćurković

 

Jezični savjetnik za engleski jezik:

Jadranka Krajinović

 

    UDK oznake / UDK marks:

Sveučilišna knjižnica u Splitu - Iva Kolak

 

Adresa uredništva i uprave – Administrative Office:

Služba Božja,

Zrinjsko-frankopanska 19

HR - 21000 Split

e-mail: sluzbabozja@kbf-st.hr

lmarkov@kbf-st.hr

ivanmacut@libero.it

 

Naklada – Edition:

500 primjeraka

 

Časopis izlazi četiri puta godišnje. Periodical is published four times a year.

Cijena pojedinom broju je 30 kuna. Godišnja pretplata za Hrvatsku iznosi 120 kuna.

Pretplata za inozemstvo 20 eura ili odgovarajući iznos u drugim valutama.

Novac šaljite poštanskom uplatnicom na adresu uredništva ili na naš račun:

- kunski: 2360000-1101686281 poziv na broj 07-091)

- devizni: Zagrebačka banka d.d.: 2100346039 SWIFT CODE: ZABAHR2X

IBAN: HR7723600001101686281

Naziv: Uredništvo Službe Božje

 

Tisak:

Dalmacija papir – Split